MEDIATION RIVIERENLAND
Welkom

 

 

 

 

 

Welkom op de site van Mediation Rivierenland. Steeds vaker wordt bij een echtscheiding of bij een familieconflict gebruik gemaakt van mediation. Mediation leidt tot eerlijke afspraken waarmee de belangen van alle partijen worden gediend. Wij verzorgen mediations in Rivierenland maar ook buiten Rivierenland bieden wij onze diensten graag aan.

Mediation biedt perspectief. De mediator helpt jullie om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Niet met het geven van een oordeel, maar door helder te krijgen wat jullie bindt en wat jullie wezenlijk verdeeld houdt. Met mediation ontstaat de rust en ruimte om gedachten over mogelijke oplossingen de vrije loop te laten. Vervolgens kunnen de juiste keuzes gemaakt worden die voor een ieder tot een optimaal resultaat zal leiden.

Voorwaarde voor een succesvolle mediation is de wil om er samen uit te komen. Bijvoorbeeld omdat je in de toekomst nog steeds met elkaar contact zult onderhouden aangaande de verzorging en opvoeding van de kinderen. Of omdat je de relatie weliswaar wilt beëindigen, maar wel graag op een respectvolle manier.

Resultaatgericht werken, met oog voor het verleden en de aandacht gericht op de toekomst, is kenmerkend voor Mediation Rivierenland. Zo wordt onder persoonlijke begeleiding van de mediator toegewerkt naar duurzame afspraken die door jullie gezamenlijk worden gedragen. De werkwijze laat zich in het kort omschrijven als praktisch met een sterk menselijke kant. De ervaring heeft geleerd dat het overgrote deel van de mediations in twee tot drie gesprekken van ongeveer twee uur worden afgerond.

Het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan zijn het eindresultaat van een echtscheidingsmediation. De mediator stelt deze documenten op wanneer jullie het eens zijn over de afspraken die moeten worden opgenomen. Een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan (wanneer jullie kinderen hebben) zijn noodzakelijk omdat de rechter op basis hiervan de echtscheiding zal uitspreken.

Bij familieconflicten is het herstel van de relatie meestal het sluitstuk van de mediation. Het is ook mogelijk dat een vaststellingsovereenkomst het sluitstuk van de mediation is. Dit is het geval wanneer partijen het wenselijk vinden dat de gemaakte afspraken op papier komen.

Kennismaken met de specifieke aanpak en stijl van de mediator is gratis en vrijblijvend. In een persoonlijk kennismakingsgesprek legt hij het hele traject uit. Het is belangrijk dat je vertrouwen hebt in de mediator en de mediation wanneer wordt gestart met de mediation.